Circulair asfalt: duurzame oplossingen voor gemeentes

Als beleidsmaker is het een taaie uitdaging om de infrastructuur in je gemeente uit te breiden en te onderhouden, terwijl je ook met steeds strengere duurzaamheidsdoelstellingen te maken hebt. Het klinkt misschien vreemd, maar asfalt zou zomaar eens de sleutel tot succes kunnen zijn in het behalen van deze doelen. Hoe kan een goede wegenbouwer je hierbij helpen?

Een innovatieve oplossing die steeds meer voet aan de grond krijgt in onze sector, is circulair asfalt. In dit artikel gaan we dieper in op wat circulair asfalt precies is. Hoe zit deze vernieuwing in elkaar, hoe groot is de impact op je verduurzaming en welke voordelen het biedt voor jouw gemeente?

Wat is circulair asfalt?

Circulair asfalt is asfalt met een duurzame samenstelling van hoge kwaliteit. Het is een vrij nieuwe oplossing die geldt als ecologisch alternatief voor traditioneel asfalt in wegenbouwprojecten.

Het recyclen van bestaand asfalt en oude bitumineuze dakbedekking van platte daken vormt de basis voor de productie van circulair asfalt. Een doordachte methode dus, die het milieu tot wel 70% minder belast.

Bij de productie van circulair asfalt wordt het oude asfalt gebroken, gezeefd en gemengd met nieuwe materialen om een hoogwaardig en duurzaam wegdek te creëren. Hierdoor zijn veel minder nieuwe grondstoffen nodig: dit betekent een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot bij de productie en aanleg van een nieuwe weg.

Voordelen van circulair asfalt

Hoe bewijst deze alternatieve wegbedekking zijn meerwaarde?

Milieuvriendelijkheid

Circulair asfalt draagt bij aan de vermindering van de ecologische footprint van wegenbouwprojecten. Door het recyclen van bestaand asfalt verminder je de vraag naar nieuwe grondstoffen, wat leidt tot minder energieverbruik en CO2-uitstoot tijdens de productie. Hierdoor draagt circulair asfalt bij aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk van jouw gemeente.

Een kleinere afvalstapel

Asfalt als afval is teerachtige troep, die letterlijk een zware voetafdruk achterlaat als het op de afvalstapel wordt afgedankt.

Door gebruik te maken van circulair asfalt, verminderen we de hoeveelheid bouw- en sloopafval die naar stortplaatsen wordt gestuurd. Het recyclen van oud asfalt zorgt ervoor dat deze materialen opnieuw worden ingezet in plaats van te eindigen als afval. Zo stimuleren we een circulaire economie en verkleinen we de afvalberg.

Kostenbesparing op de lange termijn

Op de lange termijn kan de keuze voor circulair asfalt een kostenbesparing voor jouw gemeente betekenen. Hoewel de initiële investeringen mogelijk iets hoger liggen dan bij traditioneel asfalt, kunnen de besparingen op materiaalkosten en afvalverwerking opwegen tegen deze extra kosten.

Zodra een ‘circulaire weg’ aan vernieuwing toe is, begint het voordeel op te lopen: er is aanzienlijk minder logistiek nodig om het oude wegdek af te voeren, omdat het overgrote gedeelte van het wegdek ter plaatse kan worden vernieuwd. Dit scheelt vervoerskosten, maar het het grootste voordeel schuilt hier in de veel lagere kosten voor nieuw materiaal.

Bovendien kunnen subsidies en stimuleringsregelingen beschikbaar zijn voor duurzame infrastructuurprojecten, die de financiële druk van de investering kunnen verlichten.

Wegdek met een langere levensduur

Circulair asfalt is door zijn innovatieve, vindingrijke productiemethode een veel duurzamer alternatief voor traditioneel asfalt. De doordachte samenstelling zorgt voor nog een voordeel: een langere levensduur.

De hoogwaardige materialen en het recyclingproces resulteren namelijk in een sterker wegdek, dat nog beter bestand is tegen scheuren, vervormingen en andere vormen van slijtage. Op de langere termijn bespaart je gemeente hierbij aanzienlijk op het onderhoud van zijn wegen, zowel in kosten als in tijd.

Starten met circulair asfalt

Circulair asfalt is dus om meerdere redenen een aantrekkelijke keuze bij het uitbreiden en renoveren van de infrastructuur in je gemeente. Hoe kun je het beste het gebruik van circulair asfalt implementeren, zodat het een breed gedragen keuze wordt?

Beleidsvorming en Richtlijnen

Een gemeente kan beleidsrichtlijnen opstellen, die het gebruik van circulair asfalt bevorderen. Door hierin duidelijke keuzes te maken, kan circulair asfalt een integraal onderdeel uitmaken van toekomstige wegenbouwprojecten. Stel duurzaamheidsdoelstellingen vast en identificeer gebieden waar circulair asfalt kan worden toegepast om deze doelen te bereiken.

Tegelijkertijd is circulair asfalt een sterk antwoord als er binnen een uitbreidings- of renovatieproject strenge eisen zijn gesteld omtrent de ecologische voetafdruk. Circulair asfalt zorgt met zijn lage voetafdruk voor minder hoofdbrekens in de puzzel om een project binnen de gestelde duurzaamheidsnormen vorm te geven.

Samenwerking met leveranciers

Verduurzaming van de infrastructuur krijgt een goede start met een duurzame samenwerking. De keuze van een vaste leverancier is belangrijk om kwaliteit en continuïteit van de infrastructuur te waarborgen.

Wanneer je met een partij voor langere tijd in zee gaat, zorg ervoor dat de wegenbouwer van je keuze de benodigde expertise en technologieën heeft om circulair asfalt van hoge kwaliteit te produceren en te leveren.

Breed draagvlak creëren

Informeer belanghebbende partijen en inwoners over de voordelen van circulair asfalt en de rol die zij kunnen spelen in het bevorderen van het gebruik van circulair asfalt.

Organiseer workshops, seminars en campagnes om betrokkenen bewust te maken van het ecologische alternatief. Met een breed gedragen steun voor circulair asfalt maak je de weg vrij voor een duurzame infrastructuur.

Monitoring en evaluatie

Monitor de prestaties en de impact van circulair asfalt in jouw gemeente met regelmatige evaluaties en rapportages.

Hiermee evalueer je de duurzaamheid, kostenbesparingen en operationele efficiëntie van circulaire wegenbouwprojecten. Deze rapportage geeft een duidelijk inzicht in de voordelen van circulair asfalt en kan dienen als leidraad voor toekomstige projecten.

Duurzaam, circulair asfalt? Avema staat voor je klaar!

Circulair asfalt is een veelbelovende, duurzame oplossing, die een grote impact kan hebben op de ecologische voetafdruk van de infrastructuur in je gemeente.

Avema is gespecialiseerd in het samenstellen van circulair asfalt en heeft ruime ervaring in de aanleg van wegen met deze innovatieve wegbedekking. Wil je weten hoe Avema je gemeente kan helpen om infrastructuur van hoge kwaliteit aan te leggen, die duurzaamheidsdoelstellingen beter haalbaar maakt?

Wij staan altijd open voor een samenwerking. Neem gerust contact met ons op!