Alles over wegmarkeringen

Alles wat je moet weten over wegmarkeringen

Wegmarkeringen spelen een essentiële rol in het beheer van wegen en dragen bij aan een veilige en geordende verkeersstroom. Voor gemeenten, aannemers en andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van wegen, is het van groot belang om een gedegen kennis te hebben van verschillende soorten wegmarkeringen, materialen en technieken, evenals de juiste manieren om ze aan te brengen. Dit artikel biedt een uitgebreid inzicht in wegmarkeringen, inclusief de soorten, materialen, technieken en belangrijke tips voor het aanbrengen.

Soorten wegmarkeringen

Wegmarkeringen zijn divers en omvatten verschillende materialen en technieken om optimale zichtbaarheid en duurzaamheid te waarborgen. Enkele veelvoorkomende soorten zijn:

 • Lijnmarkeringen: Deze markeren de rijstroken en geven aan waar bestuurders kunnen inhalen. Lijnmarkeringen kunnen worden aangebracht met verschillende materialen, waaronder thermoplast en koudplast.
 • Kantmarkeringen: Deze markeringen bevinden zich aan de zijkanten van de weg en helpen bestuurders om de juiste positie te behouden. Ze zijn vaak wit en kunnen continu of onderbroken zijn, afhankelijk van de betekenis.
 • Pijlen en symbolen: Pijlen geven de rijrichting aan en waarschuwen voor veranderingen in de rijstrook. Symbolen, zoals zebrapaden of fietssymbolen, helpen bij het aangeven van specifieke gebieden voor voetgangers en fietsers.
 • Streepjes- en waarschuwingsmarkeringen: Deze markeringen worden gebruikt om bestuurders te waarschuwen voor gevaren, zoals bochten, versmallingen, of oversteekplaatsen voor wild.

Het belang van wegmarkeringen

Wegmarkeringen zijn niet alleen visuele hulpmiddelen; ze dragen ook bij aan verkeersveiligheid en efficiëntie:

 • Veiligheid: Ze helpen bestuurders om rijstroken te volgen, afstanden te bewaren en zich bewust te zijn van verkeersregels en -borden.
 • Verkeersstromen: Wegmarkeringen optimaliseren de doorstroming van het verkeer en verminderen druktes door bestuurders te leiden en te informeren.
 • Risicovermindering: Ze waarschuwen voor gevaren en verminderen de kans op ongevallen, vooral ’s nachts of bij slecht zicht.
 • Naleving: Markeringen zorgen ervoor dat bestuurders de juiste rijstrook kiezen, snelheidsbeperkingen naleven en veilig in- en uitvoegen.

Aanbrengen van wegmarkeringen: 5 aandachtspunten

Het correct aanbrengen van wegmarkeringen is van essentieel belang. Hier zijn enkele aandachtspunten:

 • Materiaal en kwaliteit: Gebruik duurzame materialen die bestand zijn tegen weersinvloeden en verkeersbelasting.
 • Nauwkeurigheid: Zorg voor nauwkeurige metingen en rechte lijnen, zodat markeringen duidelijk en consistent zijn.
 • Reflecterend materiaal: Overweeg het gebruik van reflecterende verf of kralen om de zichtbaarheid ’s nachts te verbeteren.
 • Regelgeving en normen: Houd rekening met lokale verkeersregels en richtlijnen voor het correct plaatsen van markeringen.
 • Regelmatig onderhoud: Controleer en onderhoud de markeringen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze altijd duidelijk zichtbaar zijn.

3 Tips voor het (laten) aanbrengen van wegmarkeringen

Wetgeving en richtlijnen

Zorg ervoor dat de aangebrachte markeringen voldoen aan de lokale wetgeving en richtlijnen. Houd rekening met kleurcodes en afmetingen volgens de geldende voorschriften.

Kwaliteit van het materiaal

Kies hoogwaardige materialen zoals thermoplast of koudplast om duurzaamheid te garanderen. Goede kwaliteit voorkomt vroegtijdige slijtage en zorgt voor langdurige zichtbaarheid.

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid

Overweeg milieuvriendelijke opties en materialen die lang meegaan. Duurzame wegmarkeringen verminderen de frequentie van onderhoud, wat niet alleen kosten bespaart maar ook de ecologische voetafdruk verkleint.

Conclusie

Wegmarkeringen zijn een essentieel onderdeel van het Nederlands wegennet en dragen bij aan een veilige en efficiënte verkeersstroom. Door de verschillende soorten markeringen te begrijpen en aandacht te besteden aan het correcte aanbrengen ervan, kunnen gemeenten, wegenbouwbedrijven en andere betrokken partijen bijdragen aan een veiliger en georganiseerder wegennet.

Ben jij op zoek naar een partner die asfalt en wegmarkeringen kan aanbrengen? Neem vrijblijvend contact op met Avema Wegenbouw B.V.