Wat doet een wegenbouwer?

Een wegenbouwer is iemand die werkzaam is in de wegenbouw en zich bezighoudt met het aanleggen, onderhouden, repareren en verbeteren van wegen en andere verhardingen. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden zoals grondwerk, asfaltverwerking, bestrating, het leggen van rioleringen en het plaatsen van verkeersborden en -markeringen.