Is asfalt recyclebaar?

Ja, asfalt is recyclebaar. Het kan worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe asfaltverharding. Oud teer houdend asfalt daarin tegen mag in Nederland niet meer worden hergebruikt op basis van de teer samenstelling.