Agrarisch

Voor een modern veeteeltbedrijf zijn verharde kuilplaten en een goed verhard erf een noodzaak geworden. Onder invloed van zuren blijkt beton uit te vreten waardoor stenen in het voer terecht kunnen komen.

Avema is gespecialiseerd in het aanbrengen van zuurbestendig asfalt. Wij kunnen een nieuwe laag op de reeds bestaande en aangetaste betonnen kuilplaten aanbrengen. Ook het aanleggen van een nieuwe kuilplaat inclusief de betonnen wanden behoort tot de mogelijkheden.

Avema Wegenbouw B.V.
Sterk in asfalteren!